Kontakti

DSCN3061

 

Apmeklētāju pieņemšanas vieta:

 

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV - 2160

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 

Pirmdienās no plkst. 11.00 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 18.00

 

Ceturtdienās no plkst. 9.00 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 18.00

 

 

Mob.tālr. 25708981

 

 

Kontaktinformācija:

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Baiba Meldere

Tālr. 67142509

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

 

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste

Ineta Zāte

Tālr. 67142509

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

 

 Dzimtsarakstu nodaļas galvenie uzdevumi

 

1. Dzimšanas, laulības un miršanas reģistrācija Saulkrastu novadā.

2. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa.

3. Civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošanas, labošanas, papildināšanas un anulēšanas lietas, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu vai tiesas spriedumu.

4. Labojumu un papildinājumu veikšana civilstāvokļa aktu reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, tiesas spriedumu vai administratīvu aktu.

5. Atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistru apliecības un izziņas izsniegšana.

 

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA


Par bērna piedzimšanas faktu vecākiem viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, dzimšanu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.

Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

1) laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu;

2) paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību;

3) bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra( ja līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas) un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;

Ja bērna māte 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, ziņas par bērna tēvu ieraksta mātes jauno vīru.

Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par viņa māti.

 

Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.

 

Bērna dzimšanas reģistrācija ir bezmaksas.

 

LAULĪBU REĢISTRĀCIJA


Personas laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti:

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei abu parakstītu kopīgu iesniegumu.

Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

1) bijušā laulātā miršanas apliecību;

2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;

3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;

4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

 

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, personai jābūt tiesīgai uzturēties Latvijā, un papildus jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par personas ģimenes stāvokli.

Par laulību reģistrācijas laiku personas vienojas ar nodaļas amatpersonu.

Laulību reģistrācija notiek valsts valodā. Ja kāds no laulājamiem nesaprot latviešu valodu, tad viņam pašam jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu, un tas iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.

Laulību reģistrācijas brīdī obligāti jāpiedalās diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

 

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA

 

Par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai jāpaziņo 6 darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies personas nāve. Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Personai, kura paziņo par miršanas faktu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:

• Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos,

• Mirušās personas pase.

Miršanas reģistrācija ir bezmaksas.

 

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS MAIŅA

 

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu iesniedz personīgi, jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Iesniedzot iesniegumu jāsamaksā valsts nodeva 71,14 eiro tai pašvaldībai, kuras dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu.

 

CIVILSTĀVOKĻA AKTA REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA VAI ATJAUNOŠANA

 

Izdarot reģistru papildināšanu vai labošanu jāmaksā valsts nodeva - EUR 7.

Valsts nodeva nav jāmaksā, ja papildināšana, labošana vai anulēšana tiek veikta iestāžu pieļauto kļūdu dēļ un gadījumos, kas saistīti ar adopciju vai paternitātes noteikšanu.

 

ATKĀRTOTU CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJU APLIECINOŠU DOKUMENTU IZSNIEGŠANA

 

Iesniegumu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai iesniedz:

Jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā;

• Pārstāvniecībā;

• Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

 

Pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, dzimtsarakstu iestāde un Tieslietu ministrija izsniedz šādus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus:

1) laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību;

2) izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju;

3) civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas attiecīgajā iestādē glabājas papīra formā (kopiju);

4) civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruku.

 

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot www.latvija.lv  :

 

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana. 

 

2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana.

 

3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana.


Maksa par atkārtotu apliecību vai izziņu izsniegšanu

- valsts nodeva par atkārtotas apliecības izsniegšanu – EUR 7,-

- dzimtsarakstu nodaļas arhīva izziņas (arī izziņas par reģistra neesamību arhīvā) sagatavošana – EUR 5,-

- no samaksas atbrīvotas personas, kuras kārto pensijas vai valsts pabalstu piešķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņas lietas, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.

 

Tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu (laulības, dzimšanas un miršanas) reģistrācijā Latvijā reglamentē:

- Civillikums ;

- Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums;

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem";

- Valsts valodas likums;

- Ministra kabineta noteikumi Nr.114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju";

- Ministru kabineta noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu";

- Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.


Sniegto pakalpojumu cenrādis

 

 

 

 

 

Cermoniju zāle

DSCN3061

 

 DSCN3064

 

 

 

Ceremonija brīvā dabā 

DSCN2930

 

 

 1

 

 

 

Trešdiena, 13 jūnijs 2012 12:55

Pasākumu kalendārs

Janvāris 2018 Februāris 2018 Marts 2018
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Vārda dienu šodien svin: Alma, Annemarija