Civilās aizsardzības plāns

Saulkrastu novada civilās aizsardzības plāns ir izstrādāts ar mērķi novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi.Civilās aizsardzības plāns pieejams šeit.