Būvvalde

 

Pieņemšanas laiki:

 

pirmdiena 11.00. – 12.00 un 13.00. – 18.00.

ceturtdiena 09.00. – 12.00 un 13.00. – 18.00.


Tālrunis 67142519


Izmaiņas būvniecības procesā


  2014.gada 1.oktobrī stājies spēkā jaunais Būvniecības likums. Pamatojoties uz to, izdoti jauni Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski mainīs līdzšinējo būvniecības kārtību. Ar jauno regulējumu tiek noteikts atšķirīgs būvniecības process:

 • būvatļauju izsniegs, pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā (kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, tādējādi būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas un arhitektūras uzdevums, kas pēc būtības dublē apbūves noteikumus);
 • atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem (tie ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai);
 • būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.
 • Jaunais būvniecības process paredz būvvaldei pieņemt vienu lēmumu – izsniegt būvatļauju (līdzšinējo trīs lēmumu – plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana, būvprojekta akcepts, būvatļaujas izdošana – vietā), līdz pasūtītājam ir tiesības uzsākt būvdarbus.

  Atkarībā no būvniecības ieceres būvvalde pieņems lēmumu šādos termiņos:

 • viena mēneša laikā – būvatļaujas izdošana vai atteikums to izdot;
 • 14 dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikums izdarīt atzīmi;
 • septiņu dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā, vai atteikums izdarīt atzīmi.
 • Būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš ir noteikts viena mēneša garumā.  BŪVNIECĪBAS PROCESS

  ( pēc 01.10.2014.)

   

  Buvniecibasprocess


  Par būvatļaujas saņemšanu

  Saņemt būvatļauju atbilstoši jaunajam būvniecības procesa regulējumam būs atļauts šādu agrāk izsniegtu dokumentu derīguma termiņa laikā:

 • Plānošanas un arhitektūras uzdevums (derīguma termiņš 2 vai 4 gadi);
 • tehniskais projekts (akceptētā tehniskā projekta, izvērstā skiču projekta, nulles cikla tehniskā projekta derīguma termiņš – 2 gadi).
 • Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad būvniecības ierosinātājam ir izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums, Saulkrastu būvvaldē jāiesniedz:

 • būvniecības iesniegums (veidlapa);
 • atbilstošās būvju grupas speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus,
 • pēc kā Būvvalde izsniegs būvatļauju, kurā projektēšanas nosacījumos tiks norādītas jau iepriekš Plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības, savukārt būvdarbu uzsākšanas nosacījumi tiks norādīti no jauna.

  Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un skiču projektu, izvērsto skiču projektu (Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa laikā), Būvvalde izsniegs būvatļauju, kurā projektēšanas nosacījumos tiks norādītas jau iepriekš Plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības, savukārt būvdarbu uzsākšanas nosacījumi tiks norādīti no jauna.

  Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un tehnisko projektu, Būvvalde izsniegs būvatļauju, projektēšanas nosacījumus norādot kā izpildītus un nodefinējot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.

   

     

  Turpmāk Būvvaldē iesniedzot būvprojektus saskaņošanai, būvprojektam jāpievieno Ministru kabineta noteikumos noteiktās formas iesniegumu par būvatļaujas izsniegšanu, jo pēc 01.10.2014. tiks izsniegta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai noteikti projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, jeb tiks atteikta būvatļaujas izsniegšana.

   

  Būvniecības informācija.docx

   

   

   

  Pasākumu kalendārs

  Janvāris 2018 Februāris 2018 Marts 2018
  Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28
  Vārda dienu šodien svin: Alma, Annemarija